TIETOSUOJASELOSTE

Tulosta & tallenna

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
Voimassa 25.5.2018 alkaen
  • Rekisterinpitäjä
Tatzmark Oy
Hatanpäänvaltatie 34 C
33100 Tampere FINLAND
  • Rekisteriasioista vastaava
Tatzmark Oy
y-tunnus 1065108-5
Hatanpäänvaltatie 34 C
33100 Tampere FINLAND
  • Rekisterin nimi

Tatzmark Oy


1.ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY TARKOITUS (Asiakas rekisterissä)

Tatzmark Oy:n käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja ja yritys tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi. Henkilötietojen ja Yritys tietojen keräämisen Tarkoituksena on täyttää solmimamme sopimuksen mukaiset velvoitteemme tuotteiden ja/tai palvelujen tarjoamisesta.  Me käsittelemme sinusta ja yrityksestäsi vain sellaisia tietoja, jotka ovat merkityksellisiä ja tarpeellisia Tarkoituksen täyttämiseksi.

2.ASIAKAS REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

3.REKISTÖRÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

4.TIEDONKORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

5.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tatzmark Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.